Kontaktai

RollHouse | Tomasz Lakota

Individuali veikla nr.: 1052923

Ats.sąsk. Nr: LT55 3250 0317 2344 6335

Vilniaus rajonas · 10-088 Vilnius

+370 664 13 404: Informacija telefonu

info@rollhouse.lt

Kontaktai

Plačiau
Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau Jūsų nesutikimas, gali mums kliudyti teikti Jums paslaugas elektroniniu būdu.
Asmens duomenis, kuriuos pateikėte užpildydami kontaktinę formą svetainėje http://rollhouse.lt, tvarko „RollHouse“ Danielis Szcześniakas, registruotas CEIDG, ul. Mrongowiusza 32a, 11-015 Olsztynek, buveinė Olštyne, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19 lok. 11, kuris yra šių duomenų administratorius, kaip apibrėžta 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679. Asmens duomenys, kuriuos mums patikite: vardas, pavardė, el. Pašto adresas, telefono numeris yra tvarkomi tiek, kiek reikia norint tinkamai įgyvendinti elektroninėmis priemonėmis teikiamą paslaugą bei susisiekimui.

Patikėdami mums savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, jų taisymo, panaikinimo ar apribojimo, apriboti duomenų tvarkimo teisę, prieštarauti duomenų tvarkymui, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai ir teisę bet kuriuo metu atšaukti duota sutikimą duomenų tvarkymui. Jei norite pakeisti, papildyti ar ištrinti duomenis, galite tai padaryti pranešdami mums el. Paštu - info@rollhouse.lt

Jūsų duomenys bus tvarkomi tol, kol egzistuos jų tvarkymo pagrindas - t.y. kol bus duotas sutikimas iki jo panaikinimo, apribojimo ar kitų jūsų sutikimą ribojančių veiksmų.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi duomenų bazėje, kurioje buvo taikomos techninės ir organizacinės priemonės tvarkomų duomenų apsaugai užtikrinti pagal reikalavimus, nustatytus visuotinai taikomuose asmens duomenų apsaugos įstatymuose. Asmens duomenys nėra perduodami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims.

Mus rasite

Vilnius

Vilniaus rajonas