Privatumo politika Rollhouse.lt

ROLLHOUSE įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Šioje Privatumo politikoje pristatome mūsų duomenų tvarkymo praktiką, asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei kokias teises, susijusias su asmens duomenų rinkimu ir naudojimu. Ši Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas), o taip pat kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais.

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes kiekvieną kartą lankydamiesi www.rollhouse.lt interneto svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.
Mes patvirtiname, kad www.rollhouse.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Mes taip pat taikome visos protingas technines ir administracines priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums lankantis svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

§1.

Jūsų asmens duomenų administratorius yra „RollHouse“ Danielis Szcześniakas, registruotas Lenkijoje , CEIDG, ul. Mrongowiusza 32a, 11-015 Olsztynek, buveinė Olštyne, ul. Generolas Władysława Sikorskiego 19 lok. 11 ( VAT Number: PL7393349297 ).

§2.

Tvarkydami Vartotojo asmeninius duomenis, mes laikomės šių principų:

 • teisinė atitiktis, patikimumas ir skaidrumas: asmens duomenis tvarkome laikydamiesi teisinių nuostatų.
 • duomenų minimizavimas: apdorojame tik tuos duomenis (pakankamus), kurie iš tikrųjų reikalingi tam tikram tikslui pasiekti,
 • duomenų aktualumas: dedame visas pastangas siekdami užtikrinti, kad tvarkomi duomenys būtų teisingi ir aktualus,
 • asmens duomenis renkame tik konkrečiu ir teisiškai pagrįstu tikslu.
 • saugome duomenis tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektą. Duomenys saugomi tol, kol bus pasiektas tikslas, kuriam mes juos gavome (nebent esame įpareigoti toliau tvarkyti duomenys įstatymų nustatytais aktais),
 • asmens duomenų saugumas : įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.
 • atsakomybė: www.rollhouse.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

§3.

Naudodamiesi kontaktine forma, „Palikite žinutę“ ir Atgalinio ryšio funkcija CALLBACK mūsų svetainėje, renkame šiuos asmeninius klientų duomenis:

 • vardas ir pavardė – užpildžius kontaktinę formą, būtinus pateikti užklausas ir susisiekti;
 • El. Pašto adresas – užpildžius abi formas; el. pašto adresu siunčiami atsakymai į klausimus ir užklausas;
 • telefono numeris – pasirenkant atgalinio ryšio funkciją CALLBACK. Tai padeda mums greitai reaguoti į klientų užklausas.
 • slapukai – svetainė naudoja slapukus, kad pritaikytų svetainę individualiems poreikiams.

Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas tačiau būtinas tam, kad galėtume su Jumis susisiekti ir pateikti atsakymą į jūsų užklausą. Nepateikę duomenų, negalėsime susisiekti su klientu, o paslaugų suteikimas nebus įmanomas.

§4.

www.rollhouse.lt puslapyje gauti asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo tikslu ir tik tiek, kiek būtina norint pateikti užklausą / užsakymą / kainos paskaičiavimą interneto svetainėje ir norint teikti grįžtamąjį ryšį, kuris sudaro informacijos apie pasiūlymą pateikimas užklausos / užsakymo nurodytu el. Pašto adresu. arba telefonu į telefono numerį, pateiktą pasirinkus CALBACK funkciją. Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Kita mūsų renkama informacija:
Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ir naršyklę, IP adresą ir vietą, jūsų reklamavimo identifikatorių (IDFA), apsilankymo datą ir laiką, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus jums apsilankius platformoje bei naršymo veiksmus su jūsų sutikimu.
Svetainės vartotojo asmens duomenys bus tvarkomi tik tuo atveju, jei turėsime vieną iš GDPR leidžiamų teisinių pagrindų jų tvarkymui ir tik tikslui aprašytam aukščiau. Duomenys bus tvarkomi tol, kol bus duomenų tvarkymo pagrindas: nuo duoto sutikimo, iki jo panaikinimo, apribojimo ar kitų jūsų sutikimą ribojančių veiksmų.

§5.

Asmens duomenys, gauti iš Vartotojo, gali būti prieinami įgaliotiems darbuotojams ir rangovams, teikiantiems paslaugas administratoriui.

Mūsų turimi asmeniniai vartotojų duomenys gali būti atskleisti kompetentingoms valdžios institucijoms, jei to reikalauja galiojantys įstatymai.

§6.

Asmeniniai duomenys, kuriuos mes gavome iš vartotojų, nėra perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.

§7.

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios jūsų užklausos;
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;
 • Teisę į duomenų perkėlimą;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

Kad būtų apsaugotas jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume jūsų tapatybę.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite rašyti elektroninį laišką adresu info@rollhouse.lt ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitu tikslu.

§8.

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
Kad kai kurie mūsų puslapiai galėtų veikti, nebūtina leisti naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Šie slapukai naudojami siekiant įsiminti:

 • jūsų rodymo pasirinktis, pavyzdžiui, naršymo kalbą, spalvų kontrastingumą, šrifto dydį, naudojamą įrenginį, paieškos rezultatų ir pranešimų parinktis;
 • paskutinį jūsų apsilankymą svetainėje (statistikos tikslais) ir tris paskutinius aplankytus puslapius (siekiant padėti mūsų pagalbos tarnybai, jei siųstumėte užklausą);
 • ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje svetainėje.

Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas, ypač – techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, gali sulėtinti naršymą, apriboti tam tikrų mūsų puslapio funkcijų veikimą ar net blokuoti prieigą prie puslapio.

§9.

Ši privatumo politika taikoma tik šiai svetainei http://www.rollhouse.lt.

Duomenų administratorius IT sistemoje įdiegė tinkamą asmens duomenų tvarkymo saugumo lygį.

Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, siekdamas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą.